Bocconi Home

ANNA BATTAUZ

Didattica


 • 20188 - QUANTITATIVE FINANCE AND DERIVATIVES - MODULE 1
  A.A. 2013/2014  - Classi: 15,16,17


  [sono presenti documenti riservati in yoU@B]

 • 20247 - APPLIED NUMERICAL FINANCE
  A.A. 2010/2011  A.A. 2011/2012  A.A. 2012/2013  A.A. 2013/2014  A.A. 2014/2015  A.A. 2015/2016  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in yoU@B]

 • 20247 - APPLIED NUMERICAL FINANCE
  A.A. 2010/2011  A.A. 2011/2012  A.A. 2012/2013  A.A. 2013/2014  A.A. 2014/2015  A.A. 2015/2016  A.A. 2016/2017  A.A. 2017/2018  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in yoU@B]

 • 20247 - APPLIED NUMERICAL FINANCE
  A.A. 2013/2014  A.A. 2014/2015  - Classi: 31
 • Materiali didattici • [sono presenti documenti riservati in yoU@B]

 • 40224 - ASSET PRICING 3 (Continous Time Finance 1)
  A.A. 2013/2014  - Classi: 1


  [sono presenti documenti riservati in yoU@B]

 • 8392 - APPLIED NUMERICAL FINANCE
  A.A. 2008/2009  A.A. 2009/2010  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in yoU@B]