Facebook pixel
Bocconi Home

GAIA CANESCHI

Didattica


 • 50033 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - MODULO 1
  A.A. 2011/2012  A.A. 2012/2013  A.A. 2013/2014  A.A. 2014/2015  A.A. 2015/2016  A.A. 2016/2017  - Classi: 19,20


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 50034 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - MODULO 2
  A.A. 2012/2013  A.A. 2013/2014  - Classi: 19,20


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 50149 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - MODULO 2 (PROCESSO PENALE AGLI ENTI)
  A.A. 2014/2015  A.A. 2015/2016  A.A. 2016/2017  A.A. 2017/2018  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 50150 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (PROCESSO PENALE AGLI ENTI)
  A.A. 2014/2015  A.A. 2015/2016  A.A. 2016/2017  A.A. 2017/2018  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 50151 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - MODULO 2 (PROCEDURA PENALE EUROPEA)
  A.A. 2016/2017  A.A. 2017/2018  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 50152 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (PROCEDURA PENALE EUROPEA)
  A.A. 2016/2017  A.A. 2017/2018  - Classi: 31


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 6085 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
  A.A. 2009/2010  - Classi: 19,20


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]

 • 6259 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE (CORSO PROGREDITO)
  A.A. 2009/2010  A.A. 2010/2011  - Classi: 19,20


  [sono presenti documenti riservati in e-learning]In questa sezione